Aktif Media Belçika’nın Flaman Kültür Bakanlığına kayıtlı, Kar Amacı Gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Aktif Media’nın temel amacı, kültürel çeşitliliği korumak ve teşvik etmek, yerel dilleri ve kültürleri yaşatmak, insan haklarını savunmak ve toplumsal sorumluluk projeleri yürütmektir.

Aktif Media, kültürlerarası diyalog ve anlayışın geliştirilmesi için çeşitli etkinlikler ve çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetler arasında kültürel etkinlikler, sanatsal etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleri ve insani yardım çalışmaları yer almaktadır.

Aktif Media ayrıca, bünyesinde faaliyet gösteren Aktif TV ve Aktif Haber Belçika gibi medya kuruluşları vasıtasıyla da kültürlerarası iletişimi ve bilgi alışverişini teşvik edebilen önemli kaynaklardan olarak görülmektedir. Aktif Media’nın projeleri ve faaliyetleri, farklı ülkelerden ve kültürlerden insanlar arasında köprüler kurmaya ve birlikte hareket etmeye yöneliktir. Aktif Media, Toplumsal farkındalığı arttırmayı ve insana saygı ve eşitlik temelli bir dünya için çalışmayı hedefleyen, vizyonu ve misyonu doğrultusunda sürdürdüğü çalışmalar sayesinde hem Avrupa içinde hem de uluslararası alanda saygın bir konuma sahip olmuştur.

Aktif Media’nın kuruluşundan bu yana geçen süre içinde, insan hakları ve kültürel mirasın korunması ve yaşatılması gibi konularda yaptığı etkin programlarla, toplumsal farkındalığı arttırarak daha adil ve eşitlikçi bir dünya için çalışmaktadır.

Aktif Media’nın projeleri arasında, toplumsal sorunlara dikkat çekmek ve çözüm önerileri sunmak için düzenlenen panel ve konferanslar, kültürel etkinlikler, sanatsal projeler, insani yardım çalışmaları ve medya aracılığıyla kültürlerarası iletişimi sağlamak yer almaktadır. Aktif Media’nın temel amacı, kültürel çeşitliliği korumak ve teşvik etmek, yerel dilleri ve kültürleri yaşatmak, insan haklarını savunmak ve toplumsal sorumluluk projeleri yürütmektir. Bu amaç doğrultusunda, Aktif Media’nın faaliyetleri ve projeleri, toplumsal farkındalığı arttırmayı ve insana saygı ve eşitlik temelli bir dünya için çalışmayı hedeflemektedir.

Aktif Media, kültürlerarası diyalog ve anlayışın geliştirilmesine önem veren, uluslararası platformlarca tanınan bir sivil toplum kuruluşudur. Faaliyetleri ve projeleri ile kültürel çeşitliliği korumak, insan haklarını savunmak, toplumsal sorunlara dikkat çekmek ve çözüm önerileri sunmak gibi konularda çalışmalar yürütmektedir.

Başa dön tuşu